Privacyverklaring CRANIO SACRAAL WOERDEN

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de EU geldt dan dezelfde privacywetgeving.
Uiteraard vind ik uw privacy belangrijk en zal ik aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Ik behandel uw persoonsgegevens met respect en deel deze nooit met derden.

Waar gebruik ik uw persoonsgegevens voor

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De gegevens uit uw behandeldossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende Cranio-sacraal therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ik verwerk gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat soms ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens vraag ik uw toestemming door middel van een verwerkingsovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens;

deze nota kunt u per 01-01-2024 niet meer declareren bij uw zorgverzekeraar.

Hoe bewaar ik uw persoonsgegevens

Ik behandel uw persoonsgegevens met respect en doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik bij mijn contactgegevens op mijn smartphone, Back-ups zijn in de cloud.
Uw overige persoonsgegevens en eventuele behandeldossier heb ik uitsluitend op papier en op een externe schijf, die ik bewaar in een afgesloten archiefkast met slot. Behandeldossiers zijn voorzien van een code en niet van uw naam.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Mijn financiële administratie (o.a. uw facturen) wordt vereist 7 jaar bewaard. De dossiers worden bewaard in een afgesloten archiefkast met slot.

Uw websitebezoek

Mijn website www.cranio-sacraal-woerden.nl is technisch aangepast en maakt geen gebruik van cookies en is voorzien van een veiligheidscertificaat. Op mijn website staan verwijzingen naar andere websites (links). Cranio Sacraal Woerden in persoon Tanja Wortman-Wilczynski is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cranio-sacraal-woerden.nl
Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Ook heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cliënten kunnen een e-mail sturen naar info@cranio-sacraal-woerden.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cranio-sacraal-woerden.nl

Contactgegevens

CRANIO SACRAAL WOERDEN
W.T.M. Wortman-Wilczynski (Tanja) Tel.: 06-18447439
E-mail: info@cranio-sacraal-woerden.nl Kamer van Koophandel: 54268362
25 mei 2018